DRONCO katkaisulaikat peltilaatikossa

DRONCO katkaisulaikat peltilaatikossa

  • 6900841 Katkaisulaikka 125×0,8x22mm AS60W Inox paketti 10 kpl
  • 6900850 Katkaisulaikka 115×1,0x22mm AS60T Inox paketti 10 kpl
  • 6900852 Katkaisulaikka 125×1,0x22mm AS60Inox paketti 10 kpl
  • 6900855 Katkaisulaikka 230×1,9x22mm AS46Inox napalaikka 10 kpl
  • 6900943 Katkaisulaikka 125×1,2x22mm ACS60T Multi paketti 10 kpl