DRONCO mini katkaisulaikat

DRONCO mini katkaisulaikat

  • 6405006-100 Katkaisulaikka 50x1x6mm A46T 20100rpm
  • 6407608 Katkaisulaikka 76x2x10mm A46T 20100rpm
  • 6407634 Katkaisulaikka 76×1,2x10mm A46T 20100rpm