Imeytysaine rae 2 – 4 mm (100 L) TH-56

HERKÄSTI SYTTYVILLE / AGGRESIIVISILLE KEMIKAALEILLE

Vermiculite® on kemiallisesti erittäin vakaa, 100% epäorgaaninen vermikuliitti-rouhe. Ylivoimaisesti paras vaihtoehto kemikaalien monipuoliseen imeytykseen. Sopii myös pakkausten suojaamiseen ja pakkaustäytteeksi. Ei liukene veteen tai orgaanisiin liuottimiin. Sopii hyvin tulipalon / räjähdyksen jälkeiseen puhdistukseen. Käytä runsaasti suolahapon imeyttämiseen. Tehokas imukyky. Tarjoaa erinomaisen suojan esim. nopeasti haihtuvien kemikaalien kuljetuspakkausten sisään. Lämmönkesto 1200 C.

*Huom! Noudata kemikaalien käsittelyssä aina käyttöturvatiedotteessa annettuja ohjeita.