Imeytysaine rae 3 – 6 mm (100 L) TH-57

HERKÄSTI SYTTYVILLE / AGGRESIIVISILLE KEMIKAALEILLE

HERKÄSTI SYTTYVILLE/AGGRESIIVISILLE KEMIKAALEILLE

Vermiculite® on kemiallisesti erittäin vakaa, 100% epäorgaaninen vermikuliitti-rouhe. Ylivoimaisesti paras vaihtoehto kemikaalien monipuoliseen imeytykseen. Sopii myös pakkausten suojaamiseen ja pakkaustäytteeksi. Ei liukene veteen tai orgaanisiin liuottimiin. Sopii hyvin tulipalon / räjähdyksen jälkeiseen puhdistukseen. Käytä runsaasti suolahapon imeyttämiseen. Tehokas imukyky. Erinomainen suoja nopeasti haihtuvien kemikaalien kuljettamiseen. Lämmönkesto 1200 C.

*Huom! Noudata kemikaalien käsittelyssä aina käyttöturvatiedotteessa annettuja ohjeita.

 

VERMICULITE® IMEYTYSAINE 100 L 

HERKÄSTI SYTTYVILLE/AGGRESIIVISILLE KEMIKAALEILLE

Vermiculite® on kemiallisesti erittäin vakaa, 100% epäorgaaninen rouhe. Ylivoimaisesti paras vaihtoehto kemikaalien monipuoliseen imeytykseen. Ei liukene veteen tai orgaanisiin liuottimiin. Sopii hyvin tulipalon / räjähdyksen jälkeiseen puhdistukseen. Käytä runsaasti suolahapon imeyttämiseen. Tehokas imukyky. Erinomainen suoja-/pakkausmateriaali nopeasti haihtuvien kemikaalien kuljettamiseen. Lämmönkesto 1200 C. *Huom! Noudata kemikaalien käsittelyssä aina käyttöturvatiedotteessa annettuja ohjeita.