Imeytysrae 1850 (20 L/10 kg) 608

Imeytysaine joka soveltuu kaikkiin imeytystehtäviin kiinteillä pinnoilla, sisällä ja ulkona. Imeytysrouhe levitetään imeytyskohteeseen vuodon tapahduttua ja siivotaan pois. Erittäin tehokas imeytysaine vuodon loppusiivoukseen, jättää pinnan täysin kuivaksi. Imeytetty tuote hävitetään siihen imeytetyn nesteen hävitysohjeen mukaisesti. Rakeet ovat kemiallisesti vakaita, eivätkä reagoi imeytettävään aineeseen (poislukien fluorivetyhappo).

Erinomainen kitka myös imeytettynä.

Huuhdeltu rouhe – Lähes pölyämätön.

 

Raekoko 0,5-1 mm.

Imykyky n. 0,7-1,5x oma paino (riippuu imeytettävästä nesteestä).

Eräkoko: 84 säkkiä (2x 42 kpl).

 

VINKKI: Imeytysmatot tarjoavat huomattavasti irtoaineita (rae / turve / jauheet ym.) suuremman imeytyskapasiteetin (n. 20x oma paino), joka säästää varastointi- sekä hävityskustannuksia ja helpottaa käyttöä sekä imeytysjätteen keräämistä. Suosittelemme imeytysmaton käyttöä kohteissa, joissa niiden käyttö on mahdollista. Kysy meiltä imeytysmateriaalin valinnasta, autamme mielellämme!

 

 

IMEYTYSRAKEET

Kaikkien nesteiden nopeaan imeytykseen kiinteiltä pinnoilta

 

Imeytysrae sisä- ja ulkokäyttöön. Estää vuodon leviämisen, parantaa kitkaa ja on lähes pölytön.

Erittäin tehokas tuote, joka jättää lyhyen vaikutusajan jälkeen pinnan täysin kuivaksi.

Rae pysyy kovana ja säilyttää pinnan kitkan myös täysin imeytettynä.

Kalsinoidusta diatomiitista (piimaasta) valmistetut imeytysrakeet ovat kemiallisesti vakaita, joten ne eivät

muodosta nitriittikaasuja syövyttäviä aineita imeytettäessä, toisin kuin monet vastaavat tuotteet. Rakeet eivät

sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita. Saatavana on eri raekokoja, jotka tunkeutuvat tehokkaasti

puhdistettavan pinnan epätasaisuuksiin.

 

Ikasol®-kevytbetonirae soveltuu käytettäväksi paloa tukahduttavana aineena ja happojen neutralointiin.

 

• Kalsinoitu diatomiittirae on kemiallisesti vakaa eikä reagoi syövyttävien aineiden kanssa

• Kevytbetonirakeilla (Ikasol®) on paloa tukahduttava ja kemikaaleja neutraloiva vaikutus

• Huuhdeltu ja siten lähes pölytön

• Säilyttää kitkan myös imeytettynä

• Eri raekokoja erilaisille pinnoille

• Imukyky riippuu imeytettävästä nesteestä (välillä 0,7-1,5x oman painonsa)

• Sopii lähes kaikille nesteille