RISS 3075 HSS poranterät, lieriövartiset, 5% koboltti

Riss kobolt porat

Pakkauskoot:
1-10mm – 10kpl/pkt
10,5-13mm – 5kpl/pkt
13,5-16mm – 1kpl/pkt

Koot 13mm:stä ylöspäin on
ohennettu!

 • 3075V000100 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000110 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,1mm splitp.135° RISS
 • 3075V000120 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000130 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000140 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000150 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V000160 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,6mm (M 2) splitp.135° RISS
 • 3075V000170 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000180 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000190 Lieriöpora HSS cobolt 5% 1,9mm splitp.135° RISS
 • 3075V000200 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000210 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,1mm splitp.135° RISS
 • 3075V000220 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000230 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000240 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000250 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,5mm (M 3) splitp.135° RISS
 • 3075V000260 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,6mm splitp.135° RISS
 • 3075V000270 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000280 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000290 Lieriöpora HSS cobolt 5% 2,9mm splitp.135° RISS
 • 3075V000300 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000310 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,1mm splitp.135° RISS
 • 3075V000320 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000325 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,25mm splitp.135° RISS
 • 3075V000330 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,3mm (M 4) splitp.135° RISS
 • 3075V000340 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000350 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V000360 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,6mm splitp.135° RISS
 • 3075V000370 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000380 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000390 Lieriöpora HSS cobolt 5% 3,9mm splitp.135° RISS
 • 3075V000400 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000410 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,1mm splitp.135° RISS
 • 3075V000420 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,2mm (M 5) splitp.135°
 • 3075V000430 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000440 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000450 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V000460 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,6mm splitp.135° RISS
 • 3075V000470 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000480 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000490 Lieriöpora HSS cobolt 5% 4,9mm splitp.135° RISS
 • 3075V000500 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,0mm (M 6) splitp.135° RISS
 • 3075V000510 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,1mm splitp.135° RISS
 • 3075V000520 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000530 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000540 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000550 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V000560 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,6mm splitp.135° RISS
 • 3075V000570 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000580 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000590 Lieriöpora HSS cobolt 5% 5,9mm splitp.135° RISS
 • 3075V000600 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,0mm (M 7) splitp.135° RISS
 • 3075V000610 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,1mm splitp.135° RISS
 • 3075V000620 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000630 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000640 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000650 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V000660 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,6mm splitp.135° RISS
 • 3075V000670 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000680 Lieriöpora HSS cobolt 5% 6,8mm (M 8) splitp.135° RISS
 • 3075V000700 Lieriöpora HSS cobolt 5% 7,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000740 Lieriöpora HSS cobolt 5% 7,4mm splitp.135° RISS
 • 3075V000750 Lieriöpora HSS cobolt 5% 7,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V000780 Lieriöpora HSS cobolt 5% 7,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000800 Lieriöpora HSS cobolt 5% 8,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000820 Lieriöpora HSS cobolt 5% 8,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000830 Lieriöpora HSS cobolt 5% 8,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000850 Lieriöpora HSS cobolt 5% 8,5mm (M10) splitp.135° RISS
 • 3075V000870 Lieriöpora HSS cobolt 5% 8,7mm splitp.135° RISS
 • 3075V000880 Lieriöpora HSS cobolt 5% 8,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000900 Lieriöpora HSS cobolt 5% 9,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V000920 Lieriöpora HSS cobolt 5% 9,2mm splitp.135° RISS
 • 3075V000930 Lieriöpora HSS cobolt 5% 9,3mm splitp.135° RISS
 • 3075V000950 Lieriöpora HSS cobolt 5% 9,5mm (M11) splitp.135° RISS
 • 3075V000980 Lieriöpora HSS cobolt 5% 9,8mm splitp.135° RISS
 • 3075V000990 Lieriöpora HSS cobolt 5% 9,9mm splitp.135° RISS
 • 3075V001000 Lieriöpora HSS cobolt 5% 10,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V001020 Lieriöpora HSS cobolt 5% 10,2mm (M12) splitp.135° RISS
 • 3075V001050 Lieriöpora HSS cobolt 5% 10,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V001100 Lieriöpora HSS cobolt 5% 11,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V001150 Lieriöpora HSS cobolt 5% 11,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V001200 Lieriöpora HSS cobolt 5% 12,0mm (M14) splitp.135° RISS
 • 3075V001250 Lieriöpora HSS cobolt 5% 12,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V001300 Lieriöpora HSS cobolt 5% 13,0mm splitp.135° RISS
 • 3075V001350 Lieriöpora HSS cobolt 5% 13,5/12,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V001400 Lieriöpora HSS cobolt 5% 14,0/12,5mm (M16) splitp.135°
 • 3075V001450 Lieriöpora HSS cobolt 5% 14,5/12,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V001500 Lieriöpora HSS cobolt 5% 15,0/12,5mm splitp.135° RISS
 • 3075V001550 Lieriöpora HSS cobolt 5% 15,5/12,5mm (M18) splitp.135°
 • 3075V001600 Lieriöpora HSS cobolt 5% 16,0/12,5mm splitp.135° RISS